INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY LONDON

PROJEKT CERTIFICATE

Cieľom projektu Certificate je zjednotiť kritéria pri popisovaní jednotlivých vzdelávacích subjektov a ich vzdelávacích aktivít. IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Jednotným výstupom certifikácie sú medzinárodne zrovnateľné certifikáty, ktoré jasne a zreteľné deklarujú, čo a kde študent absolvoval, v akom rozsahu a na akej úrovni bolo lektorské zaistenie konkrétneho vzdelávacieho programu. IES prostredníctvom medzinárodných certifikátov popisuje aktuálnu úroveň vzdelávacieho subjektu a jeho produktov.

IES o projekte Certificate pravidelne informuje Hospodárske komory všetkých európskych štátov i európske univerzity. Informácie o certifikovaných vzdelávacích inštitúciách, ich programoch a absolventoch sú vedené v databáze IES. IES o uskutočnenej certifikácii taktiež informuje subjekty podľa požiadavky certifikovanej inštitúcie.

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode