IES - Certification of education since 1997

Prestíž. Kvalita. Konkurenčná výhoda. Výnimočnosť. Medzinárodné hodnotenie.

Spoločnosť International Education Society (IES) bola založená v roku 1997 a počas svojej existencie sa stala významnou inštitúciou špecializujúcou sa výlučne na certifikáciu vzdelávacích subjektov, najmä vysokých a stredných škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávaniaIES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.


Získaním certifikátu zvýšite svoj kredit v medzinárodnom meradle, získate konkurenčnú výhodu.

 

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode