O nás 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, člen siete nemeckých vysokých šôl ISM Dortmund, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Hamburg, Štutgart, začala svoju činnosť na základe udelenia Štátneho súhlasu Vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005.

www.ismpo.sk/

Základná koncepcia zámeru vysokej školy, vychádza z poskytnutého know-how ISM Dortmund, štátom uznanej a medzinárodne akceptovanej súkromnej odbornej vysokej školy (v zmysle §2 a §86 ods. 1 Zákona o vysokých školách v krajine Severné Porýnie — Vestfálsko). Výsledkom niekoľkoročného úspešného pôsobenia tejto inštitúcie v oblasti vzdelávania je zaradenie ISM Dortmund k najlepším VŠ podnikovo hospodárskeho typu v Nemecku (zdroj: STERN, CAMPUS & KARIERE: Top — rankings, 01/2001) a celý rad prestížnych ocenení na základe výskumov uskutočnených Centrom pre vývoj vysokých škôl (CHE), publikovaných v odbornej tlači.

 

 

 www.ism.de/

Strategický partner – ISM Dortmund: 

poskytuje databázu študijnej literatúry – možnosť rešerší,

poskytuje výukové materiály v printovej i elektronickej podobe,

sprostredkúva odbornú prax v Nemecku pre vybraných študentov,

vytvára podmienky pre uzatvorenie priamych partnerských zmlúv pre ISM Slovakia u svojich partnerov,

vytvára podmienky pre mobilitu študentov a učiteľov,

sprostredkúva pre absolventov s vynikajúcim prospechom, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu II. stupňa vysokoškolského vzdelávania, prijatie na partnerskej vysokej škole,

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode