POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

 

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača

Špecifický symbol pre MBA : 4422

Špecifický symbol pre LL.M.: 5599
Poznámka pre prijímateľa : meno priezvisko 
uchádzača

 

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode