MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

Master of Business Administration - MBA, je celosvetovo najprestížnejším titulom bežne používaným v manažérskej praxi. Master of Business Administration course predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov top managementu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Typickým študentom je manažér pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý chce zlepšiť svoje manažérske schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce.
 

Znalosti, ktoré MBA programy poskytujú, sú pre fungovanie podniku nenahraditeľné a patria medzi efektívne uplatniteľné vedomosti, ktoré počas jedného roka získate.

Kariérny posun, nielen na profesijnom rebríčku, je u absolventov proramu MBA značný. Až 94 % absolventov uviedlo, že sa vďaka štúdiu posunulo o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii či dostalo ponuku na atraktívnejšie pracovné príležitosti. 42% si dokonca polepšilo ihneď po získaní titulu. Do 1 roka od absolvovania potom získalo lepšie pracovné uplatnenie 90% absolventov. Získaním MBA si tiež viac ako polovica z nich dopomohla k zvýšeniu finančného ohodnotenia. Na druhej strane nie je možné na MBA nazerať ako na prostriedok, ktorý automaticky zvyšuje sumu na vašej výplatnej páske. Titul predovšetkým dokazuje vaše nadobudnuté skúsenosti, čím sa posuniete profesijne ďalej a s tým je často spojené aj zvýšenie platového ohodnotenia.

 

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode