Prijímacie konanie na MBA / LL.M.

- Uchádzači o MBA / LL.M. štúdium musia mať ukončený minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (Bc.).

Poplatok za zápis: 40,00 EUR
Školné za celé štúdium: 2500,00 EUR
Vydanie diplomu v anglickom a slovenskom jazyku: 60,00 EUR

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
IBAN: SK 8409 000 000 000 502 611 848
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača

Špecifický symbol pre MBA : 4422

Špecifický symbol pre LL.M.: 5599
Poznámka pre prijímateľa : meno priezvisko 
uchádzača

PRIHLASKA POSTGADUALNE STUDIUM.pdf (453743)

Kontaktujte nás

Po vyplnení formulára Vám zašleme podrobnejšie informácie

Kontakt

Vysoká škola medzinárodného podnikiania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
Prešov
08001

+421 051/ 758 17 97

www.ismpo.sk

© 2015 Všetky práva vyhradené Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode